Rydym wedi esblygu ac ail-enwi y Tasglu yn Llawryddion Celfyddydol Cymru.
Am fwy o wybodaeth, ewch i llcc.cymru


Ailfantoli ac Ailddychmygu
Rebalancing and Reimagining
Easy Read version
Iaith Arwyddion Prydain (BSL) gyda chapsiynau
Fersiwn awdio

Addrodiad Dawns yng Nghymru


Blog crynodeb
Easy Read version
BSL gyda chapsiynau
Fersiwn awdio


Postiau blog


Data cryno
Sylwadau o'r arolwg
Data wedi'i godio (taenlen)
Data wedi'i godio (SPSS)
Allbwn (taenlen)


Gyda diolch am adborth am yr holiadur gan:
BECTU, Ffederasiwn yr Undebau Adloniant, Freelancers Make Theatre Work, Frân Wen, Bara Caws, Arad Goch, a Theatr Genedlaethol Cymru.

Creative Commons Licence